Успешно стартиране на нова работа

След период на продължителна безработица (над 2 години) назначеният в СмартА Груп, Мениджър проекти, придоби увереност в увеличаване шансовете си на пазара на труда чрез придобиване на ключова компетентност по английски език и придобиване на знания и умения с вътрешно фирмено обучение във високотехнологична среда. В края на месец Септември 2017 година, след успешно приключване…