Текущият финансов анализ е основата, на която да се вземат реални и ефективни решения, фокусирайки се върху перспективите за развитие и повишаване ефективността на бизнеса.

Подпомагаме клиентите за оптимизиране на финансовото състояние на фирмата и управление на паричния поток за растеж на компанията. Анализираме приходите и разходите, влиянието на различни фактори върху крайните финансови резултати, начина на ценообразуване.

Анализираме съществуващото портфолио от продукти/услуги и възможностите за неговото оптимизиране, кои са печелившите продукти/услуги и кои имат нужда да бъдат доразвити или намалени. Подпомагаме компаниите  за определяне възможностите за растеж в нови бизнес области.

Оценката на компанията предоставя информация за това как да създавате, управлявате и измервате стойността на една организация. Ние вярваме, че извършването на оценки не трябва да бъде базирано само на механични процеси. Използваме редица разнообразни методологии и техники при изготвянето на дадена оценка. Анализираме резултатите от оценката в светлината на конкурентната ситуация на дружеството. Обвързваме оценката на компанията с основните драйвери за нейното представяне.