ЗА УСПЕХА НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ

Професионализъм

Предлагаме интелигентна стратегия и изобретателно творческо мислене за всеки проект, за всеки казус. Тъй като всеки проект е индивидуален и единствен по своето същество, работата по изготвянето му изисква високо ниво на приспособимост, гъвкавост и новаторство, което ние с гордост можем да кажем, че притежаваме и предлагаме.

Индивидуален подход

Съобразяваме се с индивидуалните изисквания на бизнеса и организацията, за да сме максимално полезни. Поставяме нуждите на компанията на първо място и винаги търсимвъзможно най-изгодния и полезен резултат

Комплексни решения

Стремим се не само да разработваме бизнес решения и стратегии, инвестиционни плнове за прилаганена енртгийно-ефективни решения, но и да потърсим най-добрите възможности за финансиране им.

Коректност

Осигуряваме безупречно изпълнение на проектите в рамките на вашите срокове. Нашият бизнес процес гарантира, че работим за цената, която сме договорили без скрити такси  и съгласно одобрения бюджет.

100% възвръщаемост

Подобряване резултатите от дейността на компанията чрез повишаване на продажбите и намаляване на разходите. Ние прегръщаме предизвикателството да бъдем част от растежа и развитието на Вашия бизнес.

Професионализъм

Предлагаме интелигентна стратегия и творческо мислене

Индивидуален подход

Съобразяваме се с индивидуалните изисквания

Комплексни решения

Избираме най-добрите възможности

Коректност

Осигуряваме безупречно изпълнение на проектите

100% възвръщаемост

Подобряване резултатите от дейността на компанията
6 години опит
43 изпълнени проекта
39 доволни клиента
30 проекта с финансиране

НАШИТЕ КЛИЕНТИ

АКТУАЛНО

Успешно приключване на проекта “Перспективи за професионална реализация и заетост“

На 1 Април 2018 година успешно приключи проекта “Перспективи за професионална реализация и заетост“ по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. С успешното изпълнение на…

Пълен текст

Придобиване на ключова компетентност на наетите лица

През месец декември 2017 година приключи обучението на наетите лица по английски език. Лицата придобиха сертификат за преминал успешно курс на обучение. Владеенето на чужди езици според експертите от HR агенциите е…

Пълен текст

Startup Europe Week 2018

За трета поредна година София се включва в общоевропейската инициатива Startup Europe Week, посветена на предприемачеството. Startup Europe Week Sofia прави обзор на предприемаческата екосистема в София, като събира ежегодно представители от…

Пълен текст

Свържете се с нас за

ИНДИВИДУАЛНА КОНСУЛТАЦИЯ