Внедряване на програмни продукти и приложен софтуер

През месец юли 2017 година приключихме с дейностите по закупуване и инсталация на софтуерни продукти. С внедряването на програмни продукти и приложен софтуер за финансови анализи и управление на проекти се изграждат работни места с по-висока производителност, създаващи по-висока добавена стойност. Това от една страна е предпоставка за повишаване устойчивия растеж на СмартА Груп и…