Старт на обучението на новонаетите лица

През месец юни 2017 година стартира обучението по Ключова компетентност 2„Общуване на чужди езици – английски език” на новонаетите лица. Формата на обучение е дистанционна, за да се даде възможност за максимална гъвкавост и адаптивност на времето на работещите. За да се гарантира качество на обучението, лицата са разпределени в две групи за обучение, като…