Предприемачество възможност за младите

Форумът „Предприемачество възможност за младите“ се организира от Фондация за развитие на предприемачеството и ще се проведе на 24 Октомври 2017 годинa от 10:00 часа. Събитието се фокусира върху добри практики и постигнати резултати в областта на насърчаване на предприемачеството и подобряване перспективите на заетост в регионите. СмартА Груп  ще участвува в събитието за да представи…