Форумът „Предприемачество възможност за младите“ се организира от Фондация за развитие на предприемачеството и ще се проведе на 24 Октомври 2017 годинa от 10:00 часа.

Събитието се фокусира върху добри практики и постигнати резултати в областта на насърчаване на предприемачеството и подобряване перспективите на заетост в регионите. СмартА Груп  ще участвува в събитието за да представи „Профилът на предприемачеството в България“

Програма

Покана

Отразяване на събитието във в.Капитал